Sort Sol

 

Sortsolfullsize.jpg
Sort sol. 2014. 180x120x250cm, blåst, mirrorized, montert på stålkonstruksjon  Foto: Anders Beier

Sort sol. 2014. 180x120x250cm, blåst, mirrorized, montert på stålkonstruksjon

Foto: Anders Beier

Med inspirasjon fra naturfenomenet «Sort sol», har Eirin arbeidet med hvordan mennesker relaterer seg til noe som er større en oss selv.
Gjennom repetisjon og speiling skapes en interaksjon mellom beskueren, verket og omgivelsene.


Drawing inspiration from the natural phenomenon of starling murmuration, my work deals with the human relation to scale.
Repetition and mirroring creates an interaction between the spectator, the sculpture, and the surroundings.

Pris på forespørsel.


Navn *
Navn